Presentació

QUITEC-98, es una empresa amb una activitat centrada a la prestació de serveis d’arquitectura consultoria, enginyeria, promoció i gestió integral de projectes relacionats en l’àmbit residencial, industrial, de serveis, obra civil i urbanitzacions.

Va ser constituïda a finals de 1998 i des de llavors ha anat ampliant les seves activitats incorporant tècnics de diferents camps per permetre abastar tot tipus de projectes arquitectònics i d’enginyeria.

Un dels camps on més s’està potenciant l’activitat és en el Project Management a causa fonamentalment de que l’experiència professional de molts tècnics de QUITEC, ja siguin dins de la companyia o en activitats anteriors, es basa tant en l’elaboració de projectes, como en la direcció d’obres, construcció o gestió integral dels mateixos, tenint una visió global des del punt de vista de tots i cada un dels actors que intervenen en la fase de desenvolupament d’un projecte, es a dir la Propietat, el Projectista, el Constructor i el Director d’Obres, cosa que determina el poder exercir una tasca de coordinació que optimitza totes las fases, i el que es més important per al projecte, la relació entre tots els actuants en el mateix.

El compromís de QUITEC en aquest camp del "Project Management" és el de garantir durant les diferents fases del projecte l’acompliment dels objectius de qualitat, cost i terminis fixats per la Propietat, salvaguardant en tot moment els seus interessos i vetllant per cobrir les necessitats de l’usuari final.

Després d’uns anys d’incursions en nous mercats a França, Marroc, Bulgària, Algèria, Senegal i República del Congo, finalment hem tornat als orígens centrant-nos en l’àmbit geogràfic català.

El nostre valor afegit i garantía d’èxit es fonamenta en:

Alta qualificació i experiència

del nostre equip

Capacitat de gestió

d’equips multidisciplinaris

Coneixement del sector

de l’Arquitectura, Enginyeria i de l’Obra Civil

Aplicació del criteri de Qualitat Total

en la Gestió de Projectes