VIALITAT

MILLORA DE NUS, I DE DIVERSOS CARRERS. ROTONDA A LA C-65 PK 23+270 TRAM: LLAMBILLES (GIRONA)
REHABILITACIÓ DEL PONT SOBRE EL RÍU TER A LA C-38, AL PK 1+900. TRAM: SANT JOAN DE LES ABADESSES (GIRONA)
REFORÇ DEL FERM I OBRES COMPLEMENTÀRIES A LA C-66 A RIPOLL (GIRONA)
AMPLIACIÓ I ADEQUACIÓ HIDRÀULICA DE L’OBRA DE DRENATGE TRANSVERSAL A LA C-66, PK 26+220. TRAM: BORDILS (GIRONA)
VARIANT GI-V-5331 A AIGUAVIVA I NOVA ROTONDA A LA CONNEXIÓ AMB LA N-156 I ACCÉS A L’AEROPORT DE GIRONA.