OBRA CIVIL

FORJAT INTERMIG I REFORÇ DE CIMENTACIÓ AMB MICROPILOTS A LA NAU UBICADA AL POLÍGON INDUSTRIAL “LA FERRERÍA” DE MONTCADA I REIXAC (BARCELONA)
DIPÒSIT D’AIGUA DEL PARC TECNOLÒGIC I LOGÍSTIC DE VIGO (PONTEVEDRA)
MOVIMENT DE TERRES DEL PARC TECNOLÒGIC I LOGÍSTIC DE VIGO (PONTEVEDRA)
PONT SOBRE EL REGAT DE QUINTIAN DEL PARC TECNOLÒGIC I LOGÍSTIC DE VIGO (PONTEVEDRA)